Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným

Mamojka, Mojmír
  • Právník 4/2009
  • Ročník: 148
  • Strany: 429-437
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku věnuje problematice přijímání rozhodnutí per rollam ve společnosti s ručením omezeným a zejména se zamýšlí nad otázkou, zda tato subsidiární úprava rozhodování může plnohodnotně nahradit zákonný požadavek svolání valné hromady s.r.o. alespoň jednou za rok. V krátkosti se také zamýšlí nad srovnáním § 130 obch. zák. a ustanovení zakotvujících ochranu práv menšinových společníků s.r.o.

Klíčová slova: hlasování per rollam, rozhodování - společnost s ručením omezeným, společnost s ručením omezeným