Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Podmínky a způsob výměny starých platidel za nová v roce 1953 (ohlédnutí za měnovou reformou)

Grúň, Ľubomír
  • Právník 4/2009
  • Ročník: 148
  • Strany: 419-428
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v článku podrobně popisuje podmínky a metody, jakými byla provedena výměna dosavadních platidel za nová v rámci měnové reformy v roce 1953.

Klíčová slova: dějiny - Československo, měna, měnová reforma