Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vymezení mezinárodní obchodní arbitráže - problematika mezinárodního prvku

Myšáková, Petra
  • Právník 4/2009
  • Ročník: 148
  • Strany: 377-388
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka podává celkový přehled o práci Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo nad Vzorovým zákonem UNCITRAL, prezentuje různé metody pro rozlišení vnitrostátní a mezinárodní arbitráže a přístup zvolený ve Vzorovém zákoně, seznamuje čtenáře s úpravou obsaženou ve Vzorovém zákoně a na problematice vymezení rozsahu aplikace této úpravy, a zejména vymezení mezinárodního prvku, demonstruje složitost vzniku této unifikované normy.

Klíčová slova: arbitráž, mezinárodní obchodní arbitráž, rozhodčí pravidla UNCITRAL, rozhodčí řízení