Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K teórii štruktúrovania právnych noriem (pokus o logicko-sémantickú analýzu v evolučnej perspektíve)

Krošlák, Daniel
  • Právník 4/2009
  • Ročník: 148
  • Strany: 365-376
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se nejprve v článku věnuje jednotlivým modelům strukturování právních norem, zejména se zaměřením na jejich vývoj v československé právní vědě před a v průběhu období socialismu. Dále se snaží poukázat na myšlenkovou kontinuitu v současné době a na potřebu některých změn v zájmu zpřehlednění výuky teorie práva.

Klíčová slova: právní norma, teorie práva, teorie struktury práva