Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Takzvaná dozorová novela [zákon č. 234/2006 Sb.] nejen o dozoru?

Jemelka, Luboš
  • Právník 3/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 320-324
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v článku seznamuje se změnami, které přinesla v úpravě územních samosprávných celků tzv. dozorová novela (zákon č. 234/2006 Sb.).

Klíčová slova: dozor nad územními samosprávnými celky, dozorová novela, územní samospráva