Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Code civil a jeho dosavadní změny - návrh reformy obligačního práva ve francouzském Code civil

Sonnenberger, Hans J.
  • Právník 3/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 307-315
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v článku seznamuje se současným stavem obligačního práva upraveného v Code civil, s nutností jeho reformy, s procesem vypracování nového návrhu i s tím, co nového připravený návrh obsahuje.

Klíčová slova: Code civil, Francie, francouzský občanský zákoník, obligační právo