Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezi izolací a členstvím - vztahy Švýcarska a Evropské unie

Scheu, Harald Christian
  • Právník 3/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 247-278
  • Rubrika: Příspěvky

Předmětem článku je analýza pozice Švýcarska z pohledu evropské integrace. V první části článku autor stručně nastiňuje historický vývoj vztahů mezi Švýcarskem a EU. Ve druhé části představuje konkrétní podobu tzv. bilaterální cesty, založenou na specifických dohodách a konkrétním institucionálním rámci. V dalších částech autor hodnotí dosavadní zkušenosti s tímto modelem vztahů, jeho perspektivy a případné hranice.

Klíčová slova: evropská integrace, Švýcarsko