Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dohody o vině a trestu [Absprachen] v Německu

Musil, Jan
  • Právník 3/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 217-246
  • Rubrika: Příspěvky

V návrhu věcného záměru zákona o trestním řízení soudním, který v polovině roku 2007 předložilo ministerstvo spravedlnosti odborné veřejnosti, se objevil zcela nový institut dohody o vině a trestu. Autor v této souvislosti podrobně seznamuje se zkušenostmi v Německu s tímto institutem a s ním souvisejícím řízením.

Klíčová slova: dohoda o vině a trestu, německý trestní proces, trestní řízení