Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu

Bílková, Veronika
  • Právník 6/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 672-696
  • Rubrika: Příspěvky

Vzhledem ke skutečnosti, že na konci roku 2005 se Česká republika stala smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu, se autorka věnuje tomuto dokumentu, a nejprve ho obecně představuje a poté se zzaměřuje na vztah mezi ním a některými dalšími již přijatými nebo nyní připravovanými nástroji boje proti terorismu a jeho financování (tzv. sektorové protiteroristické smlouvy, chystaná Všeobecná úmluva o mezinárodním terorismu, rezoluce Rady bezpečnosti OSN a regionální smluvní instrumenty).

Klíčová slova: boj proti terorismu, financování terorismu, mezinárodní smlouvy, terorismus