Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

XVII. světový kongres Mezinárodní akademie srovnávacího práva, 16.-22.7.2006, Utrecht, Nizozemí

Tomančáková, Blanka
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1499-1500
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu této akce.

Klíčová slova: kongres, srovnávací právo, vědecké akce