Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Setkání mladých vědeckých pracovníků

Knoll, Vilém
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1497-1499
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu toto setkání.

Klíčová slova: konference, vědecké akce