Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

III. vědecká konference k připravovanému návrhu občanského zákoníku na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Melzer, Filip
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1496-1497
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu této konference.

Klíčová slova: konference, nabývání věcných práv, rekodifikace soukromého práva, věcná práva, vědecké akce