Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

David Petrlík, Retroaktivita právních předpisů v komunitárním právu [s přihlédnutím k právu českému, německému a francouzskému], Linde Praha a.s., Praha 2005, 131 s.

Křepelka, Filip
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1492-1493
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo představuje první ucelené české zpracování této problematiky. Autor díla předkládá popis reality a jeho právně teoretické hodnocení.

Klíčová slova: komunitární právo, právo Evropského společenství, retroaktivita