Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Heinz Mohnhaupt, Dieter Grimm: Verfassung. Zur Geschichte des Begriffes von der Antike bis zur Gegenwart; Frank J. Michelman, Alessandro Ferrara: Polemika o ústavě

Kysela, Jan
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1489-1492
  • Rubrika: Příspěvky

První recenzovaná publikace pochází od dvou německých právníků, druhá recenzovaná publikace od Američana a Itala, kteří jsou především politickými filosofy. Obě knihy spojuje společné téma ústavy.

Klíčová slova: ústava