Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní soudní dvůr v říši války a za zdí

Fuchs, Jiří
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1469-1485
  • Rubrika: Příspěvky

Mezinárodní soudní dvůr vydal v roce 2004 posudek ve věci právních následků stavby zdi na okupovaném palestinském území. Autor článku se zaměřuje na ty části posudku, ve kterých soud interpretoval a aplikoval pravidla mezinárodního práva humanitárního, a snaží se zhodnotit, jaký přínos posudek znamená pro mezinárodně právní úpravu vedení ozbrojených konfliktů.

Klíčová slova: izraelsko-palestinské vztahy, mezinárodní humanitární právo, Mezinárodní soudní dvůr