Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ius incolatus - několik poznámek k českému právu obyvatelskému v době předbělohorské

Starý, Marek
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1452-1466
  • Rubrika: Příspěvky

Inkolát neboli právo obyvatelské je právní institut, který se v českých zemích vyskytoval od 14. století do roku 1848, resp. 1918. Autor v příspěvku podrobně rozebírá jeho právní úpravu v předbělohorské době.

Klíčová slova: dějiny práva, inkolát, obyvatelské právo, státní občanství