Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K výkladu právních předpisů

Krecht, Jaroslav
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1441-1451
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se ve svém příspěvku zabývá výkladem právních předpisů z hlediska jeho postavení a funkce v systému normativní regulace a logické podoby vět přitom používaných.

Klíčová slova: interpretace, výklad