Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rozpad formálních pravidel v české legislativě aneb několik poznámek k opomíjení formy

Brabec, František
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1432-1440
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku zabývá formou právních předpisů a pokouší se ukázat různé příklady stále častěji se vyskytujících porušování pravidel podoby a tvorby právních předpisů.

Klíčová slova: legislativní pravidla, tvorba práva