Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného rozhodcovského súdu v Londýne

Chovancová, Katarína
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1414-1431
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka se v článku podrobně zabývá rozhodčími pravidly vytvořenými Mezinárodním rozhodčím soudem v Londýně, a to z pohledu jejich působnosti v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže, historického vývoje, základní charakteristiky a charakteru rozhodčího řízení.

Klíčová slova: mezinárodní obchod, mezinárodní obchodní arbitráž, Mezinárodní rozhodčí soud v Londýně, rozhodčí řízení