Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Katalog základních práv pro trestní spolupráci v EU

Tomášek, Michal
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1398-1413
  • Rubrika: Příspěvky

I přes neúspěch ratifikačního procesu evropské ústavy, která měla zakotvit právně závazný katalog základních práv a svobod, pokračuje v EU trend posilovat některá tato práva a svobody, a to zejména díky rozhodovací činnosti Evropského soudního dvora. Autor nejprve nastiňuje rámec katalogu základních práv a svobod pro trestní spolupráci. V další části ukazuje jednotlivá ustanovení Ústavy, vztahující se k ochraně základních práv a svobod v oblasti trestních řízení, na pozadí související judikatury ESD.

Klíčová slova: trestní spolupráce, základní práva