Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pojem přirozených zásad právních v návrhu obecné části nového občanského zákoníku

Handlar, Jiří
  • Právník 12/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1377-1397
  • Rubrika: Příspěvky

Předmětem tohoto příspěvku je zamyšlení nad pojetím a povahou právních zásad, na kterých je budována koncepce nového občanského zákoníku podle návrhu zpracovaného K. Eliášem a M. Zuklínovou. Jedná se o návrh, jehož věcný záměr byl schválen vládou v roce 2001, v současné době je zpracováno i paragrafové znění návrhu zákona.

Klíčová slova: pozitivní právo, právní zásady, přirozené právo, rekodifikace občanského práva