Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zamyšlení nad studií "Obyčejové mezinárodní humanitární právo"

Bílková, Veronika
  • Právník 10/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1205-1229
  • Rubrika: Příspěvky

V úvodní části autorka charakterizuje obyčej jako pramen mezinárodního humanitárního práva. V dalších částech se věnuje samotné studii a seznamuje čtenáře s okolnostmi jejího vzniku, jejím obsahem, přínosem i některými problematickými aspekty. Zároveň se pokouší zasadit studii do širšího kontextu vývoje obyčejové právní úpravy ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu.

Klíčová slova: humanitární právo, mezinárodní humanitární právo, obyčej, ozbrojený konflikt