Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vědecká konference českých, moravských a slovenských romanistů

Veselá, Renata - Schelle, Karel
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 942-944
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference.

Klíčová slova: konference, římské právo, vědecké akce