Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní konference Desátí výročí založení Světové obchodní organizace: Úloha pravidel pro řešení sporů [WTO at ten: The Role of the Dispute Settlement System], 11.3.-13.3.2005, Stresa, Itálie

Ličková, Magdalena
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 939-942
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference.

Klíčová slova: konference, mezinárodní hospodářské právo, právo WTO, řešení sporů, Světová obchodní organizace, vědecké akce