Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Josef Blahož: Sjednocující se Evropa a lidská a občanská práva, ASPI, Praha 2005, 299 s.

Šišková, Naděžda
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 934-936
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo předkládá komplexní pojetí, multidisciplinární přístup a mistrné zpracování oblasti lidských a občanských práv v evropském regionu.

Klíčová slova: evropská úprava lidských práv, lidská práva, Listina základních práv a svobod, občanská práva, realizace lidských práv, ústavní soudnictví