Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jan Dvořák: Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing 2004, 275 s.

Dvořák, Tomáš
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 932-934
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce je první monografickou prací vydanou u nás po r. 1989 na dané téma. Je přehledná a dobře uspořádaná. Vedle samotné právní úpravy autor v knize pojednává i o historickém vývoji, zabývá se srovnáním s některými zahraničními úpravami a poukazuje na judikaturu a názory jiných autorů. Autor recenze práci hodnotí vysoce kladně.

Klíčová slova: majetkové společenství manželů, učebnice