Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Arbitrabilita sporů týkajících se nemovitostí podle platné právní úpravy ČR

Dobiáš, Pavel - Dobiáš, Petr
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 925-931
  • Rubrika: Příspěvky

Autoři se v článku věnují problematice, která dodnes nebyla uspokojivě vyřešena soudní judikaturou ani právní teorií, a to možnosti řešení sporů týkajících se tuzemských nemovitostí v rozhodčím řízení.

Klíčová slova: rozhodčí řízení, řešení sporů, spory o nemovitost