Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rozhodcovské pravidlá medzinárodnej obchodnej komory v bankovej praxi

Chovancová, Katarína
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 893-924
  • Rubrika: Příspěvky

Článek je rozdělený do tří částí. V první části autor podává základní charakteristiku institutu úvěru a úvěrové smlouvy se stručným uvedením jejich úpravy ve slovenském právním řádu a pojetí tohoto institutu ve vybraných cizích právních řádech. Ve druhé části předkládá podrobnou analýzu rozhodčích pravidel ICC. Třetí část obsahuje rozbor jednoho rozhodčího nálezu podle pravidel Mezinárodní obchodní komory, jako příklad způsobu rozhodování v mezinárodním rozhodčím řízení podle výše uvedených pravidel.

Klíčová slova: bankovní úvěrová smlouva, mezinárodní obchodní arbitráž, rozhodčí řízení, řešení sporů