Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jak [ne]mají být napříště zaknihovány cenné papíry

Pauly, Jan
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 859-892
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku zaměřuje na podle něj nejzávažnější problém nové právní úpravy cenných papírů, jež nabyla účinnosti ke dni vstupu České republiky do Evropské unie, a to na zaknihování cenných papírů. Podrobně rozebírá jak problémy de lege lata, tak problémy de lege ferenda, jež tato nová úprava přináší.

Klíčová slova: cenné papíry, zaknihování cenných papírů