Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pokojné soužití právních systémů a mírotvorná úloha soudce v oblasti mezinárodního obchodu

Ličková, Magdalena
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 837-858
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka reaguje na stať publikovanou v časopisu Právník č. 3/2004 pod názvem "K účinku práva Světové obchodní organizace (WTO) v právním řádu Evropských společenství", neboť se domnívá, že otázka v něm byla řešena jen částečně, přičemž k tomuto částečnému řešení se pokouší nabídnout alternativu.

Klíčová slova: mezinárodní hospodářské právo, mezinárodní právo veřejné, použitelnost práva WTO, právo Evropského společenství, právo WTO, účinky mezinárodního práva