Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Role soudce a práva v časech revolučních

Černý, Petr
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 821-836
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku věnuje obdobím revoluce, kdy dochází k radikálním politickým zvratům a změnám hodnot, a kdy starý právní řád již není uznáván a nový právní řád ještě není vytvořen. V této souvislosti se zabývá především dvěma revolucemi, nacistickou v roce 1933 a bolševickou v roce 1917 a jejich vztahem k právu s důrazem na výkon soudní moci v situaci přerodu společnosti.

Klíčová slova: interpretace práva, nadpozitivní právo, nalézání práva, pozitivní právo, pramen práva, revoluce, soudce