Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Prostor spravedlnosti a právní kultura

Šejvl, Michal
  • Právník 8/2005
  • Ročník: 144
  • Strany: 809-820
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku snaží najít odpověď na otázku, zda soudní budovy a jednací síně nějakým způsobem vypovídají o právní kultuře v dané zemi, přičemž za právní kulturu považuje souhrn různých geografických a historických podmíněností, které určují charakter tvorby a aplikace práva v nějaké zemi. Autor se zaměřil zejména na Českou republiku, Nizozemsko a Francii.

Klíčová slova: jednací síň, právní kultura, soudní budova