Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

XII. Karlovarské právnické dny

Munková, Jindřiška
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strana: 1166
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu této akce.

Klíčová slova: Karlovarské právnické dny, konference, vědecké akce