Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o mezinárodní konferenci "Úloha mezinárodního práva v nových podmínkách zajištění míru a bezpečnosti" v Petrohradě

ZEMÁNEK, Jiří
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1164-166
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu této konference.

Klíčová slova: evropské právo, konference, mezinárodní právo, vědecké akce