Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Boele-Woelki, K., Braat, B., Summer, I. [eds.]: European Law in Action. Volume I: Grounds for divorce. Volume II: Maintenance between former spouses. Antwerpen - Oxford - New York, Intersentia, 2003, 466 s., 495 s.

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1161-1163
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná díla jsou komparatistickými studiemi vycházejícími z materiálů vzniklých na základě národních zpráv a odpovědí na dotazníky, které jsou zaměřeny na problematiku rozvodu a porozvodového uspořádání a vypořádání manželů, včetně výživného pro dobu po rozvodu. Dílo je cenným zdrojem informací nejen pro teoretiky a praktiky rodinného práva, ale i pro legislativce.

Klíčová slova: majetkové vypořádání manželů, manželské majetkové právo, právní komparatistika, rodinné právo, rozvod, vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi