Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dvě publikace ze středověkých dějin [právně-historické aspekty]

ADAMOVÁ, Karolina
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1160-1161
  • Rubrika: Příspěvky

První z recenzovaných knih, nesoucí v překladu název "Ceremoniál a politika slavnostních příjezdů panovníků v pozdně středověké říši", se pokouší, zejména na základě psaných pramenů, vymezit pojmy ceremoniál a rituál v souvislosti se slavnostními příjezdy panovníků. Druhá recenzovaná kniha s názvem "Selský život ve středověku" přináší pohled na život nejnižšího středověkého stavu - selského.

Klíčová slova: ceremoniál, dějiny práva, dějiny středověku, reprezentace panovnické moci, selský stav, slavnostní příjezd panovníka