Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rozumět dějinám - Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948, edd. Zd. Beneš, V. Kural, Gallery, s.r.o., Praha 2002, 303 stran

SÝKORA, Antonín
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1159-1160
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo podává informace o tom, co předcházelo odsunu sudetoněmeckého obyvatelstva v letech 1945-47 a snaží se o objektivní posouzení této problematiky v širších historických souvislostech. Dílo bylo vydáno též v anglické, německé a francouzské verzi.

Klíčová slova: česko-německé vztahy, odsun sudetských Němců, Sudety