Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Michal Kubát: Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě, Nakl. Dokořán, Praha, 2003, 126 s.

KYSELA, Jan
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1158-1159
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce, rozdělená do devíti kapitol, je založena na komparativních rozborech dílčích témat, jako jsou demokratická konsolidace, politické režimy zemí střední a východní Evropy, volby a volební systémy, strany a stranické systémy.

Klíčová slova: politické strany, politický režim, politologie, státověda, střední Evropa, volby, volební systém, východní Evropa