Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vývoj sociologickoprávneho štúdia na Slovensku po roku 1989

ČEPLÍKOVÁ, Margita
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1146-1157
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka v článku popisuje vznik sociologie práva jako samostatné disciplíny, předmět sociologie práva, její vztah k některým vědním disciplínám, zejména k právní vědě, a její postavení v rámci věd. Dále se zmiňuje o výuce sociologie práva na právnických fakultách na Slovensku a nakonec naznačuje perspektivy rozvoje tohoto oboru.

Klíčová slova: sociologie práva