Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Retroaktivita právních aktů

KRECHT, Jaroslav
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1136-1145
  • Rubrika: Příspěvky

Autor vymezuje pojem pravé a nepravé retroaktivity s tím, že v článku se zaměřuje na případy retroaktivity pravé. Podrobněji se také zabývá problematikou presuponovaných norem a situací jimi založených, jejichž počet mnohokrát přesahuje počet norem obsažených v právních předpisech oficiálně publikovaných, a jejich odkrýváním při interpretaci právních textů.

Klíčová slova: právní logika, retroaktivita, zpětná působnost, zpětná účinnost