Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Oprávnění správce konkursní podstaty ukládat peněžní prostředky z konkursní podstaty na účet vedený na jméno správce konkursní podstaty

LISSE, Luděk
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1076-1098
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku pokusil podat ucelený výklad problematiky oprávnění správce konkursní podstaty ukládat peněžní prostředky z konkursní podstaty na účet vedený na jméno správce konkursní podstaty, s jejímž vyřešením je spojena řada dalších otázek.

Klíčová slova: konkurz, konkurzní podstata, správce konkurzní podstaty, úpadek