Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mechanismy resistence národního ústavního práva vůči právu evropskému

TOMÁŠEK, Michal
  • Právník 11/2003
  • Ročník: 142
  • Strany: 1057-1075
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku zabývá vztahem evropského práva k národním ústavním systémům členských států. Poukazuje na to, že národní ústavní soudy uplatňují ve své rozhodovací činnosti spíše rezistenci vůči přednosti evropského práva před národními ústavními systémy, uvádí důvody této rezistence a demonstruje ji na institutu předběžné otázky.

Klíčová slova: evropské právo, kolize suverenity, rezistence národního ústavního práva, zásada přednosti evropského práva