Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Studentská soutěžní konference na téma "Mezinárodní ochrana lidských práv a mezinárodní humanitární právo" - Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Bílková, Veronika
  • Právník 9/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 1009-1010
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o průběhu soutěže.

Klíčová slova: humanitární právo, konference, lidská práva, studentské soutěže