Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K problematice rodičovské dovolené a pracovního volna v právu Evropského společenství a v českém pracovním právu a právu sociálního zabezpečení

Novotná, Eva
  • Právník 9/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 997-1008
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka seznamuje s obsahem Rámcové dohody o rodičovské dovolené, uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a ETUC a s novelou zákoníku práce, kterou byl v rámci harmonizačního procesu do tohoto zákona zaveden institut rodičovské dovolené.

Klíčová slova: mateřská dovolená, novela zákoníku práce, pracovní volno, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek