Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Depositum irregulare: úschova peněz v římském právu

Bělovský, Petr
  • Právník 9/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 981-996
  • Rubrika: Příspěvky

Historický vývoj a obecná charakteristika tohoto smluvního typu. Rozbor jednotlivých znaků, které tento smluvní typ přibližují jednak k mutuu neboli smlouvě o půjčce a jednak k depositu neboli smlouvě o úschově.

Klíčová slova: depositum irregulare, římské závazkové právo, smlouva o úschově peněz