Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Úprava spotřebitelských smluv v právním řádu ČR se zvláštním zřetelem k tzv. distančním smlouvám

Matejka, Ján
  • Právník 9/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 946-980
  • Rubrika: Příspěvky

Autor podává systematický výklad nejdůležitějších otázek souvisejících s právní úpravou spotřebitelských smluv, zejména těch, pro jejichž uzavření byly použity prostředky komunikace na dálku, a upozorňuje na některá sporná a nepříliš vyhovující ustanovení. Zároveň se zabývá směrnice ES, které byly do českého právního řádu implementovány v rámci jedné z posledních novelizací občanského zákoníku.

Klíčová slova: distanční smlouva, ochrana práv spotřebitele, spotřebitel, spotřebitelské smlouvy