Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vybrané evropské instrumenty ochrany sociálních a hospodářských práv

Šišková, Naděžda
  • Právník 9/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 933-945
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka pojednává z pohledu acquis communautaire o dvou významných evropských nástrojích ochrany sociálních a hospodářských práv, a to o Evropské sociální chartě a o Komunitární chartě základních sociálních práv pracovníků.

Klíčová slova: hospodářská práva, lidská práva, sociální práva