Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Postavení mezinárodních smluv o lidských právech v českém právu po 1. červnu 2002

Malenovský, Jiří
  • Právník 9/2002
  • Ročník: 141
  • Strany: 917-932
  • Rubrika: Příspěvky

Autor komentuje změnu ústavy provedenou zákonem č. 395/2001, označovaným jako euronovela, který kromě jiného zásadním způsobem pozměňuje článek 10 Ústavy o postavení mezinárodních smluv v českém právním řádu.

Klíčová slova: euronovela, mezinárodní rozměr ústavy, mezinárodní smlouvy, ústava - ČR, změna ústavy