Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vzpomínka k 70. výročí narození JUDr. Ivy Tomsové, CSc.

Bertelmann, Karel
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 1006-1007
  • Rubrika: Příspěvky

Právní filosof Karel Bertelmann prezentuje střípky ze života "těžké intelektuálky" Ivy Tomsové u příležitosti 70. výročí jejího narození a 20. výročí jejíh úmrtí v roce 1976.