Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pavel Levit

Bertelmann, Karel
  • Právník 10/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 1004-1006
  • Rubrika: Příspěvky

Jde o velmi zasvěcený a lidsky úsměvný medailonek profesora právnické fakulta UK v oboru správní právo u příležitosti 25. výročí jeho úmrtí.